ClockworkUtils

public class ClockworkUtils
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.util.clockwork.ClockworkUtils


ยูทิลิตี้ Clockwork สำหรับการแชร์ลอจิกหลายอุปกรณ์

สรุป

ผู้รับเหมาก่อสร้างสาธารณะ

ClockworkUtils ()

วิธีการสาธารณะ

ITestDevice setUpMultiDevice ( deviceInfos, deviceList) setUpMultiDevice ( deviceInfos, deviceList) setUpMultiDevice ( deviceInfos, deviceList)

วิธีการช่วยเหลือในการแชร์การตั้งค่าหลายอุปกรณ์ที่ส่งคืน ITestDevice ให้กับเพื่อนร่วมทางและเติมรายการ deviceInfos ด้วยนาฬิกา

ผู้รับเหมาก่อสร้างสาธารณะ

ClockworkUtils

public ClockworkUtils ()

วิธีการสาธารณะ

setUpMultiDevice

public ITestDevice setUpMultiDevice ( deviceInfos, 
                 deviceList)

วิธีการช่วยเหลือในการแชร์การตั้งค่าหลายอุปกรณ์ที่ส่งคืน ITestDevice ให้กับเพื่อนร่วมทางและเติมรายการ deviceInfos ด้วยนาฬิกา

พารามิเตอร์
deviceInfos : ข้อมูลอุปกรณ์ที่ให้มา

deviceList : รายการอุปกรณ์ที่ต้องกรอก

การส่งคืน
ITestDevice อุปกรณ์สหาย ITestDevice