קל לארגן דפים בעזרת אוספים אפשר לשמור ולסווג תוכן על סמך ההעדפות שלך.

ClockworkUtils

public class ClockworkUtils
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.util.clockwork.ClockworkUtils


כלי שעון לשיתוף לוגיקה מרובה מכשירים

סיכום

בנאים ציבוריים

ClockworkUtils ()

שיטות ציבוריות

ITestDevice setUpMultiDevice ( deviceInfos, deviceList) setUpMultiDevice ( deviceInfos, deviceList) setUpMultiDevice ( deviceInfos, deviceList)

שיטת עוזר לשיתוף הגדרה מרובה מכשירים שמחזירה ITestDevice עבור הנלווה וממלאת את רשימת המידע של המכשיר בשעונים

בנאים ציבוריים

ClockworkUtils

public ClockworkUtils ()

שיטות ציבוריות

setUpMultiDevice

public ITestDevice setUpMultiDevice ( deviceInfos, 
                 deviceList)

שיטת עוזר לשיתוף הגדרה מרובה מכשירים שמחזירה ITestDevice עבור הנלווה וממלאת את רשימת המידע של המכשיר בשעונים

פרמטרים
deviceInfos : מסופק מידע על המכשיר

deviceList : רשימת מכשירים למילוי

החזרות
ITestDevice מכשיר נלווה ITestDevice