HeapHostMonitor

public class HeapHostMonitor
extends AbstractHostMonitor

java.lang.Object
com.android.tradefed.util.hostmetric.AbstractHostMonitor
com.android.tradefed.util.hostmetric.HeapHostMonitor


Ana bilgisayardaki yığın belleğini izleyen ve bunu periyodik olarak geçmiş günlüğüne kaydeden AbstractHostMonitor uygulaması.

Özet

Alanlar

protected static final String HEAP_KEY

Kamu inşaatçıları

HeapHostMonitor ()

Genel yöntemler

void dispatch ()

Geçerli ana bilgisayar veri değerlerini toplayın ve yayar.

Alanlar

HEAP_KEY

protected static final String HEAP_KEY

Kamu inşaatçıları

HeapHostMonitor

public HeapHostMonitor ()

Genel yöntemler

sevk etmek

public void dispatch ()

Geçerli ana bilgisayar veri değerlerini toplayın ve yayar. Varsa Kuyruktaki Olayları yaymalıdır.