Zadbaj o dobrą organizację dzięki kolekcji Zapisuj i kategoryzuj treści zgodnie ze swoimi preferencjami.

StertyHostMonitor

public class HeapHostMonitor
extends AbstractHostMonitor

java.lang.Object
com.android.tradefed.util.hostmetric.AbstractHostMonitor
com.android.tradefed.util.hostmetric.HeapHostMonitor


Implementacja AbstractHostMonitor , która monitoruje pamięć sterty na hoście i okresowo rejestruje ją w dzienniku historii.

Streszczenie

Pola

protected static final String HEAP_KEY

Konstruktorzy publiczni

HeapHostMonitor ()

Metody publiczne

void dispatch ()

Zbierz i wyemituje bieżące wartości danych hosta.

Pola

HEAP_KEY

protected static final String HEAP_KEY

Konstruktorzy publiczni

StertyHostMonitor

public HeapHostMonitor ()

Metody publiczne

załatwić

public void dispatch ()

Zbierz i wyemituje bieżące wartości danych hosta. Powinien emitować zdarzenia z kolejki, jeśli takie istnieją.