Ana Bilgisayar Metrik

public class HostMetric
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.util.hostmetric.HostMetric


Bu sınıf raporlanacak bir ana bilgisayar metrik örneğini temsil eder.

Özet

Kamu inşaatçıları

HostMetric (String name, long timestamp, long value, data) HostMetric (String name, long timestamp, long value, data)

Yapıcı.

Genel yöntemler

JSONObject toJson ()

Metrik örnek için bir JSON nesnesi döndürür.

Kamu inşaatçıları

Ana Bilgisayar Metrik

public HostMetric (String name, 
        long timestamp, 
        long value, 
         data)

Yapıcı.

Parametreler
name String : metriğin adı

timestamp long : örneğin zaman damgası

value long : numunenin değeri

data : örnekle ilişkili veriler

Genel yöntemler

toJson

public JSONObject toJson ()

Metrik örnek için bir JSON nesnesi döndürür.

İadeler
JSONObject bir JSON nesnesi.

Atar
org.json.JSONException
JSONException