Zadbaj o dobrą organizację dzięki kolekcji Zapisuj i kategoryzuj treści zgodnie ze swoimi preferencjami.

HostMetric

public class HostMetric
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.util.hostmetric.HostMetric


Ta klasa reprezentuje próbkę metryki hosta, która ma zostać zgłoszona.

Streszczenie

Konstruktorzy publiczni

HostMetric (String name, long timestamp, long value, data) HostMetric (String name, long timestamp, long value, data)

Konstruktor.

Metody publiczne

JSONObject toJson ()

Zwraca obiekt JSON dla próbki metryki.

Konstruktorzy publiczni

HostMetric

public HostMetric (String name, 
        long timestamp, 
        long value, 
         data)

Konstruktor.

Parametry
name String : nazwa metryki

timestamp long : znacznik czasu próbki

value long : wartość próbki

data : dane związane z próbką

Metody publiczne

toJson

public JSONObject toJson ()

Zwraca obiekt JSON dla próbki metryki.

Zwroty
JSONObject obiekt JSON.

Rzuty
JSONException