IHostHealthAgent

public interface IHostHealthAgent

com.android.tradefed.util.hostmetric.IHostHealthAgent


Ana bilgisayar veya cihaz ölçümlerini yaymak için bir arayüz.

Özet

Genel yöntemler

abstract void emitValue (String name, long value, data) emitValue (String name, long value, data)

Bir metrik adı için bir değer yayar.

abstract void flush ()

Yıkamalar sıraya alınmış ölçümler.

Genel yöntemler

emitValue

public abstract void emitValue (String name, 
        long value, 
         data)

Bir metrik adı için bir değer yayar. IHostHealthAgent#flush çağrıldığında değer sıraya alınır ve yüklenir.

Parametreler
name String : bir metrik adı

value long : bir metrik değer

data : metrik değerle ilişkili veriler

floş

public abstract void flush ()

Yıkamalar sıraya alınmış ölçümler.