IHostHealthAgent

public interface IHostHealthAgent

com.android.tradefed.util.hostmetric.IHostHealthAgent


Ana bilgisayar veya cihaz ölçümlerini yayınlamak için bir arayüz.

Özet

Genel yöntemler

abstract void emitValue (String name, long value, data) emitValue (String name, long value, data)

Bir metrik adı için bir değer yayar.

abstract void flush ()

Kuyruğa alınmış metrikleri temizler.

Genel yöntemler

yaymaDeğeri

public abstract void emitValue (String name, 
        long value, 
         data)

Bir metrik adı için bir değer yayar. IHostHealthAgent#flush çağrıldığında değer kuyruğa alınır ve yüklenir.

parametreler
name String : bir metrik adı

value long : bir metrik değer

data : metrik değerle ilişkili veriler

floş

public abstract void flush ()

Kuyruğa alınmış metrikleri temizler.