IHostHealthAgent

public interface IHostHealthAgent

com.android.tradefed.util.hostmetric.IHostHealthAgent


Interfejs do emitowania metryk hosta lub urządzenia.

Streszczenie

Metody publiczne

abstract void emitValue (String name, long value, data) emitValue (String name, long value, data)

Emituje wartość dla nazwy metryki.

abstract void flush ()

Opróżnia metryki w kolejce.

Metody publiczne

emitować wartość

public abstract void emitValue (String name, 
        long value, 
         data)

Emituje wartość dla nazwy metryki. Wartość zostanie umieszczona w kolejce i przesłana, gdy zostanie wywołana funkcja IHostHealthAgent#flush .

Parametry
name String : nazwa metryki

value long : wartość metryki

data : dane powiązane z wartością metryki

spłukać

public abstract void flush ()

Opróżnia metryki w kolejce.