Klient IKeyStore

public interface IKeyStoreClient

com.android.tradefed.util.keystore.IKeyStoreClient


Interfejs umożliwiający dostęp do magazynu kluczy dla haseł lub wrażliwych danych.

Streszczenie

Metody publiczne

abstract boolean containsKey (String key)

Metoda sprawdzania, czy magazyn kluczy zawiera dany klucz.

abstract String fetchKey (String key)

Metoda pobierania danego klucza z magazynu kluczy.

abstract boolean isAvailable ()

Metoda sprawdzania, czy mamy prawidłowy magazyn kluczy, z którym można rozmawiać.

Metody publiczne

zawieraKlucz

public abstract boolean containsKey (String key)

Metoda sprawdzania, czy magazyn kluczy zawiera dany klucz.

Parametry
key String : do sprawdzenia istnienia.

Zwroty
boolean true, jeśli dany klucz istnieje.

PobierzKlucz

public abstract String fetchKey (String key)

Metoda pobierania danego klucza z magazynu kluczy.

Parametry
key String : do pobrania do magazynu kluczy.

Zwroty
String wartość String klucza. Zwróci wartość null, jeśli klucz nie zostanie znaleziony.

jest dostępny

public abstract boolean isAvailable ()

Metoda sprawdzania, czy mamy prawidłowy magazyn kluczy, z którym można rozmawiać.

Zwroty
boolean true, jeśli mamy prawidłowy magazyn kluczy, false w przeciwnym razie.