IKeyStoreClient

public interface IKeyStoreClient

com.android.tradefed.util.keystore.IKeyStoreClient


Interfejs umożliwiający dostęp do magazynu kluczy z hasłami lub poufnymi danymi.

Streszczenie

Metody publiczne

abstract boolean containsKey (String key)

Metoda sprawdzania, czy magazyn kluczy zawiera dany klucz.

abstract String fetchKey (String key)

Metoda pobierania danego klucza z magazynu kluczy.

abstract boolean isAvailable ()

Metoda sprawdzania, czy mamy ważny magazyn kluczy, z którym można porozmawiać.

Metody publiczne

zawiera klucz

public abstract boolean containsKey (String key)

Metoda sprawdzania, czy magazyn kluczy zawiera dany klucz.

Parametry
key String : aby sprawdzić istnienie.

Zwroty
boolean true, jeśli dany klucz istnieje.

Pobierz klucz

public abstract String fetchKey (String key)

Metoda pobierania danego klucza z magazynu kluczy.

Parametry
key String : do pobrania z magazynu kluczy.

Zwroty
String Wartość String klucza. Zwróci wartość null, jeśli klucz nie zostanie znaleziony.

jest dostępny

public abstract boolean isAvailable ()

Metoda sprawdzania, czy mamy ważny magazyn kluczy, z którym można porozmawiać.

Zwroty
boolean true , jeśli mamy prawidłowy magazyn kluczy, false w przeciwnym razie.