IKeyStoreClient

public interface IKeyStoreClient

com.android.tradefed.util.keystore.IKeyStoreClient


Parola veya hassas veriler için bir anahtar deposuna erişim sağlayan arayüz.

Özet

Genel yöntemler

abstract boolean containsKey (String key)

Anahtar deposunun belirli bir anahtarı içerip içermediğini kontrol etmeye yönelik bir yöntem.

abstract String fetchKey (String key)

Belirli bir anahtarı anahtar deposuna getirme yöntemi.

abstract boolean isAvailable ()

Konuşacak geçerli bir anahtar depomuz olup olmadığını kontrol etmek için bir yöntem.

Genel yöntemler

içerirAnahtar

public abstract boolean containsKey (String key)

Anahtar deposunun belirli bir anahtarı içerip içermediğini kontrol etmeye yönelik bir yöntem.

Parametreler
key String : varlığını kontrol etmek için.

İadeler
boolean verilen anahtar mevcutsa true.

fetchAnahtar

public abstract String fetchKey (String key)

Belirli bir anahtarı anahtar deposuna getirme yöntemi.

Parametreler
key String : anahtar deposunun içine getirilecek.

İadeler
String anahtarın String değeri. Anahtar bulunamazsa null değerini döndürür.

gecerli

public abstract boolean isAvailable ()

Konuşacak geçerli bir anahtar depomuz olup olmadığını kontrol etmek için bir yöntem.

İadeler
boolean Geçerli bir anahtar depomuz varsa true, aksi halde false.