จัดทุกอย่างให้เป็นระเบียบอยู่เสมอด้วยคอลเล็กชัน บันทึกและจัดหมวดหมู่เนื้อหาตามค่ากำหนดของคุณ

IKeyStoreFactory

public interface IKeyStoreFactory

com.android.tradefed.util.keystore.IKeyStoreFactory


โรงงานสำหรับสร้าง IKeyStoreClient

สรุป

วิธีการสาธารณะ

abstract IKeyStoreClient createKeyStoreClient ()

สร้างไคลเอ็นต์ที่เก็บคีย์สำหรับการดึงค่าจากที่เก็บคีย์

วิธีการสาธารณะ

createKeyStoreClient

public abstract IKeyStoreClient createKeyStoreClient ()

สร้างไคลเอ็นต์ที่เก็บคีย์สำหรับการดึงค่าจากที่เก็บคีย์

คืนสินค้า
IKeyStoreClient IKeyStoreClient

ขว้าง
KeyStoreException สำหรับความล้มเหลวในการสร้างไคลเอนต์ที่เก็บคีย์