KeyStoreİstisnası

public class KeyStoreException
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.util.keystore.KeyStoreException


Önemli bir anahtar deposu hatası oluştuğunda atılır.

Özet

kamu inşaatçılar

KeyStoreException ()

Bir KeyStoreException oluşturur.

KeyStoreException (String msg)

Bir KeyStoreException oluşturur.

KeyStoreException (String msg, Throwable cause)

Bir KeyStoreException oluşturur.

kamu inşaatçılar

KeyStoreİstisnası

public KeyStoreException ()

Bir KeyStoreException oluşturur.

KeyStoreİstisnası

public KeyStoreException (String msg)

Bir KeyStoreException oluşturur.

parametreler
msg String : açıklayıcı bir mesaj.

KeyStoreİstisnası

public KeyStoreException (String msg, 
                Throwable cause)

Bir KeyStoreException oluşturur.

parametreler
msg String : açıklayıcı bir mesaj.

cause Throwable : cihazın kullanılamaz hale gelmesine neden olan kök Throwable .