HttpMultipartPost

public class HttpMultipartPost
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.util.net.HttpMultipartPost


Çok parçalı HTTP gönderi istekleri yapmak için yardımcı sınıf. Bu sınıf, çok parçalı HTTP postası (RFC 2388) kullanarak dosya yüklemek için kullanılır. Çok parçalı gönderiler göndermek için, isteklerin gönderileceği URL'yi ileten bu nesneyi oluşturun. Ardından, addParameter yöntemini kullanarak gerekli parametreleri ayarlayın ve addFile yöntemini kullanarak yüklenecek bir dosya belirtin. Her şey ayarlandıktan sonra, gönderme yöntemini kullanarak isteği gönderin. Şu anda uygulama yalnızca 'metin/düz' içerik türlerini desteklemektedir.

Özet

kamu inşaatçılar

HttpMultipartPost (String url, IHttpHelper httpHelper)
HttpMultipartPost (String url)

Genel yöntemler

void addParameter (String name, String value)

İsteğe bir dize parametresi ekler.

void addTextFile (String name, String fileName, InputStream in)

İsteğe bir dosya parametresi ekleyin.

void addTextFile (String name, File file)

İsteğe bir dosya parametresi ekleyin.

void send ()

İsteği sunucuya gönderir.

kamu inşaatçılar

HttpMultipartPost

public HttpMultipartPost (String url, 
        IHttpHelper httpHelper)

parametreler
url String

httpHelper IHttpHelper

HttpMultipartPost

public HttpMultipartPost (String url)

parametreler
url String

Genel yöntemler

parametre ekle

public void addParameter (String name, 
        String value)

İsteğe bir dize parametresi ekler.

parametreler
name String : parametrenin adı.

value String : parametrenin değeri.

Atar
IO İstisnası

metin dosyası ekle

public void addTextFile (String name, 
        String fileName, 
        InputStream in)

İsteğe bir dosya parametresi ekleyin. Yüklenecek dosyanın içeriği, giriş akışını okumaktan gelir. Şu anda uygulama yalnızca 'metin/düz' içerik türünü desteklemektedir.

parametreler
name String : parametrenin adı.

fileName String : akıştaki veriler için raporlanacak dosya adı.

in InputStream : içeriği karşıya yüklenen akış.

Atar
IO İstisnası

metin dosyası ekle

public void addTextFile (String name, 
        File file)

İsteğe bir dosya parametresi ekleyin. Dosyayı açar, içeriğini okur ve isteğin bir parçası olarak gönderir. Şu anda uygulama yalnızca 'metin/düz' içerik türünü desteklemektedir.

parametreler
name String : parametrenin adı.

file File : İçeriği isteğin bir parçası olarak yüklenecek olan dosya.

Atar
IO İstisnası

Göndermek

public void send ()

İsteği sunucuya gönderir.

Atar
IO İstisnası
com.android.tradefed.util.net.IHttpHelper.DataSizeException
IHttpHelper.DataSizeException