קל לארגן דפים בעזרת אוספים אפשר לשמור ולסווג תוכן על סמך ההעדפות שלך.

IHttpHelper.DataSizeException

public static class IHttpHelper.DataSizeException
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.util.net.IHttpHelper.DataSizeException


סיכום

בנאים ציבוריים

DataSizeException ()

בנאים ציבוריים

DataSizeException

public DataSizeException ()