Sl4aEventDispatcher.EventSl4aObject

public static class Sl4aEventDispatcher.EventSl4aObject
extends Object

java.lang.Obiekt
com.android.tradefed.util.sl4a.Sl4aEventDispatcher.EventSl4aObject


Obiekt zwrócony przez sondę zdarzeń.

Streszczenie

Konstruktory publiczne

EventSl4aObject (JSONObject response)

Metody publiczne

String getData ()
String getName ()
long getTime ()
String toString ()

Konstruktory publiczne

ZdarzenieSl4aObiekt

public EventSl4aObject (JSONObject response)

Parametry
response JSONObject

Rzuty
JSONException

Metody publiczne

otrzymać dane

public String getData ()

Zwroty
String

pobierzNazwę

public String getName ()

Zwroty
String

uzyskać czas

public long getTime ()

Zwroty
long

do Ciągu

public String toString ()

Zwroty
String