Sl4aEventDispatcher.EventSl4aObject

public static class Sl4aEventDispatcher.EventSl4aObject
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.util.sl4a.Sl4aEventDispatcher.EventSl4aObject


Olay yoklayıcı tarafından döndürülen nesne.

Özet

Kamu inşaatçıları

EventSl4aObject (JSONObject response)

Genel yöntemler

String getData ()
String getName ()
long getTime ()
String toString ()

Kamu inşaatçıları

EventSl4aObject

public EventSl4aObject (JSONObject response)

Parametreler
response JSONObject

Atar
JSONException

Genel yöntemler

veri al

public String getData ()

İadeler
String

getName

public String getName ()

İadeler
String

getTime

public long getTime ()

İadeler
long

toString

public String toString ()

İadeler
String