YapılandırmaUtil

public class ConfigUtil
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.util.statsd.ConfigUtil


Statsd yapılandırma dosyalarını oluşturmak, bunlarla etkileşimde bulunmak ve iletmek için yardımcı program sınıfı.

YAPILACAKLAR(b/118635164): Cihaz tarafı yapılandırma yardımcı programlarıyla birleştirme.

Özet

Kamu inşaatçıları

ConfigUtil ()

Genel yöntemler

static long pushBinaryStatsConfig ( ITestDevice device, File configFile)

Metrikleri toplamak için ikili statsd yapılandırma dosyasını gönderir

static long pushStatsConfig ( ITestDevice device, eventAtomIds, logSources) pushStatsConfig ( ITestDevice device, eventAtomIds, logSources) pushStatsConfig ( ITestDevice device, eventAtomIds, logSources)

eventAtomIds sağlanan atomları logSources toplamak için olay tabanlı bir yapılandırma dosyasını gönderir

static long pushStatsConfig ( ITestDevice device, eventAtomIds) pushStatsConfig ( ITestDevice device, eventAtomIds)

eventAtomIds sağlanan atomları toplamak için olay tabanlı bir yapılandırma dosyasını gönderir.

static void removeConfig ( ITestDevice device, long configId)

Bir statsd yapılandırma dosyasını kimliğine configId göre kaldırır.

Kamu inşaatçıları

YapılandırmaUtil

public ConfigUtil ()

Genel yöntemler

pushBinaryStatsConfig

public static long pushBinaryStatsConfig (ITestDevice device, 
        File configFile)

Metrikleri toplamak için ikili statsd yapılandırma dosyasını gönderir

Parametreler
device ITestDevice : İkili istatistik yapılandırmasının gönderileceği test cihazı

configFile File : statsd yapılandırma dosyası

İadeler
long Yeni gönderilen yapılandırma dosyasının kimliği

Atar
DeviceNotAvailableException

pushStatsConfig

public static long pushStatsConfig (ITestDevice device, 
         eventAtomIds, 
         logSources)

eventAtomIds sağlanan atomları logSources toplamak için olay tabanlı bir yapılandırma dosyasını gönderir

Parametreler
device ITestDevice : yapılandırmanın nereye aktarılacağı

eventAtomIds : toplanacak olay atom kimliklerinin listesi

logSources : atomların toplanabileceği günlük kaynaklarının listesi

İadeler
long Yeni gönderilen yapılandırma dosyasının kimliği

Atar
DeviceNotAvailableException

pushStatsConfig

public static long pushStatsConfig (ITestDevice device, 
         eventAtomIds)

eventAtomIds sağlanan atomları toplamak için olay tabanlı bir yapılandırma dosyasını gönderir.

Parametreler
device ITestDevice : yapılandırmanın nereye aktarılacağı

eventAtomIds : toplanacak olay atom kimliklerinin listesi

İadeler
long Yeni gönderilen yapılandırma dosyasının kimliği

Atar
DeviceNotAvailableException

yapılandırmayı kaldır

public static void removeConfig (ITestDevice device, 
        long configId)

Bir statsd yapılandırma dosyasını kimliğine configId göre kaldırır.

Parametreler
device ITestDevice : yapılandırmanın silineceği yer

configId long : Silinecek yapılandırmanın kimliği

Atar
DeviceNotAvailableException