EndCentralDirectoryInfo

public final class EndCentralDirectoryInfo
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.util.zip.EndCentralDirectoryInfo


EndCentralDirectoryInfo, bir zip dosyasının genel bilgilerini içeren bir sınıftır. Zip dosyasının sonundadır.

Genel zip dosyası formatı: [Yerel dosya başlığı + Sıkıştırılmış veri [+ Genişletilmiş yerel başlık]?]* [Merkezi dizin]* [Merkezi dizin kaydının sonu]

Daha fazla ayrıntı için aşağıdaki bağlantıya bakın: https://en.wikipedia.org/wiki/Zip_(file_format)

Özet

sabitler

int MAX_LOOKBACK

kamu inşaatçılar

EndCentralDirectoryInfo (File zipFile)

Bir zip dosyasının uç merkezi dizin bilgilerini toplamak için yapıcı.

EndCentralDirectoryInfo (File zipFile, boolean useZip64)

Bir zip dosyasının uç merkezi dizin bilgilerini toplamak için yapıcı.

Genel yöntemler

long getCentralDirOffset ()
long getCentralDirSize ()
long getEntryNumber ()

Sabitler

MAX_GERİ BAK

public static final int MAX_LOOKBACK

Sabit Değer: 65536 (0x00010000)

kamu inşaatçılar

EndCentralDirectoryInfo

public EndCentralDirectoryInfo (File zipFile)

Bir zip dosyasının uç merkezi dizin bilgilerini toplamak için yapıcı.

parametreler
zipFile File : bir ERROR(/File) son merkezi dizin bilgisini içerir. Muhtemelen zip dosyasının bitiş kısmıdır.

Atar
IO İstisnası

EndCentralDirectoryInfo

public EndCentralDirectoryInfo (File zipFile, 
                boolean useZip64)

Bir zip dosyasının uç merkezi dizin bilgilerini toplamak için yapıcı.

parametreler
zipFile File : bir ERROR(/File) son merkezi dizin bilgisini içerir. Muhtemelen zip dosyasının bitiş kısmıdır.

useZip64 boolean : kısmi indirmede zip64 formatını destekleyen bir boolean.

Atar
IO İstisnası

Genel yöntemler

getCentralDirOffset

public long getCentralDirOffset ()

İadeler
long

getCentralDirSize

public long getCentralDirSize ()

İadeler
long

getGirişNumarası

public long getEntryNumber ()

İadeler
long