Zadbaj o dobrą organizację dzięki kolekcji Zapisuj i kategoryzuj treści zgodnie ze swoimi preferencjami.

ScalonyZipEntryCollection

public class MergedZipEntryCollection
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.util.zip.MergedZipEntryCollection


Połącz pojedyncze wpisy zip w dużym pliku zip w bloki, aby zminimalizować próby pobierania.

Streszczenie

Stałe

int HEADER_SIZE

int MAX_GAP

double MAX_GAP_PERCENTAGE

Konstruktorzy publiczni

MergedZipEntryCollection ( zipEntries) MergedZipEntryCollection ( zipEntries)

Metody publiczne

static createCollections ( zipEntries) createCollections ( zipEntries)
long getEndOffset ()
long getStartOffset ()
getZipEntries ()

Stałe

HEADER_SIZE

public static final int HEADER_SIZE

Wartość stała: 2078 (0x0000081e)

MAX_GAP

public static final int MAX_GAP

Stała wartość: 4096 (0x00001000)

MAX_GAP_PERCENTAGE

public static final double MAX_GAP_PERCENTAGE

Stała wartość: 0,15

Konstruktorzy publiczni

ScalonyZipEntryCollection

public MergedZipEntryCollection ( zipEntries)

Parametry
zipEntries

Metody publiczne

tworzenie kolekcji

public static  createCollections ( zipEntries)

Parametry
zipEntries

Zwroty

getEndOffset

public long getEndOffset ()

Zwroty
long

getStartOffset

public long getStartOffset ()

Zwroty
long

getZipEntries

public  getZipEntries ()

Zwroty