הפניה למחלקה AutoThreadMutex

הפניה למחלקה AutoThreadMutex

#include < NfcAdaptation.h >

פונקציות חבר ציבור

AutoThreadMutex ( ThreadMutex & m)
וירטואלי ~ AutoThreadMutex ()
מפעיל ThreadMutex & ()
מפעיל pthread_mutex_t * ()

תיאור מפורט

הגדרה בשורה 53 בקובץ NfcAdaptation.h .

תיעוד קונסטרוקטור ומשחת

וירטואלי ~ AutoThreadMutex ( )
וירטואלי

תיעוד פונקציות חבר

מפעיל pthread_mutex_t * ( )
בשורה

הגדרה בשורה 59 בקובץ NfcAdaptation.h .

מפעיל ThreadMutex & ( )
בשורה

הגדרה בשורה 58 בקובץ NfcAdaptation.h .


התיעוד למחלקה זו נוצר מהקובץ הבא: