Odniesienie do struktury AGpsInterface_v1

Odniesienie do struktury AGpsInterface_v1

#include < gps_internal.h >

Pola danych

rozmiar_t rozmiar
próżnia(* init )( AGpsCallbacks *callbacki)
int(* data_conn_open )(stała char *apn)
int(* dane_conn_zamknięte )()
int(* data_conn_failed )()
int(* set_server )(typ AGpsType , const char *nazwa hosta, int port)

szczegółowy opis

Starszy, rozszerzony interfejs do obsługi AGPS. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz AGpsInterface_v2.

Definicja w linii 84 pliku gps_internal.h .

Dokumentacja terenowa

int(* dane_conn_zamknięte)()

Definicja w linii 89 pliku gps_internal.h .

int(* data_conn_failed)()

Definicja w linii 90 pliku gps_internal.h .

int(* data_conn_open)(stała char *apn)

Definicja w linii 88 pliku gps_internal.h .

void(* init)( AGpsCallbacks *callbacks)

Definicja w linii 87 pliku gps_internal.h .

int(* set_server)( typ AGpsType , const char *nazwa hosta, int port)

Definicja w linii 91 pliku gps_internal.h .

rozmiar_t rozmiar

ustawiony na sizeof(AGpsInterface_v1)

Definicja w linii 86 pliku gps_internal.h .


Dokumentacja tej struktury została wygenerowana z następującego pliku: