Zadbaj o dobrą organizację dzięki kolekcji Zapisuj i kategoryzuj treści zgodnie ze swoimi preferencjami.

AGpsInterface_v1 Struct Reference

AGpsInterface_v1 Struct Reference

#include < gps_internal.h >

Pola danych

size_t rozmiar
unieważnić(* init ) ( AGpsCallbacks * callbacks)
int (* data_conn_open ) (const char * apn)
int (* data_conn_closed ) ()
int (* data_conn_failed ) ()
int (* set_server ) (typ AGpsType , const char * nazwa hosta, port int)

szczegółowy opis

Rozszerzony interfejs starszego typu do obsługi AGPS. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz AGpsInterface_v2.

Definicja w linii 84 pliku gps_internal.h .

Dokumentacja terenowa

int (* data_conn_closed) ()

Definicja w linii 89 pliku gps_internal.h .

int (* data_conn_failed) ()

Definicja w linii 90 pliku gps_internal.h .

int (* data_conn_open) (const char * apn)

Definicja w linii 88 pliku gps_internal.h .

void (* init) ( AGpsCallbacks * callbacks)

Definicja w linii 87 pliku gps_internal.h .

int (* set_server) (typ AGpsType , const char * nazwa hosta, port int)

Definicja w linii 91 pliku gps_internal.h .

rozmiar_t rozmiar

ustawione na sizeof (AGpsInterface_v1)

Definicja w linii 86 pliku gps_internal.h .


Dokumentacja dla tej struktury została wygenerowana z następującego pliku: