הפניה למבנים AGpsRilInterface

הפניה למבנים AGpsRilInterface

#include < gps.h >

שדות נתונים

size_t גודל
בָּטֵל(* init ) ( AGpsRilCallbacks * callbacks)
בָּטֵל(* set_ref_location ) (const AGpsRefLocation * agps_reflocation, size_t sz_struct)
בָּטֵל(* set_set_id ) (סוג AGpsSetIDType , const char * setid)
בָּטֵל(* ni_message ) (uint8_t * msg, size_t len)
בָּטֵל(* update_network_state ) (int מחובר, int סוג, int נדידה, const char * extra_info)
בָּטֵל(* update_network_availability ) (int זמין , const char * apn)

תיאור מפורט

ממשק מורחב לתמיכה AGPS_RIL.

הגדרה בשורה 1145 בקובץ gps.h.

תיעוד בשטח

void (* init) ( AGpsRilCallbacks * callbacks)

פותח את ממשק AGPS ומספק את שגרות ההחזרה ליישום ממשק זה.

הגדרה בשורה 1152 בקובץ gps.h.

void (* ni_message) (uint8_t * msg, size_t len)

שלח הודעה יזומה ברשת.

הגדרה בשורה 1166 בקובץ gps.h.

void (* set_ref_location) (const AGpsRefLocation * agps_reflocation, size_t sz_struct)

מגדיר את מיקום ההתייחסות.

הגדרה בשורה 1157 בקובץ gps.h.

void (* set_set_id) (סוג AGpsSetIDType , const char * setid)

מגדיר את מזהה ההגדרה.

הגדרה בשורה 1161 בקובץ gps.h.

size_t size

הגדר לגודל (AGpsRilInterface)

הגדרה בשורה 1147 בקובץ gps.h.

void (* update_network_availability) (intavable, const char * apn)

הודע ל- GPS על שינויים במצב הרשת. פרמטרים אלה תואמים לערכים במחלקה android.net.NetworkInfo.

הגדרה בשורה 1178 של קובץ gps.h.

void (* update_network_state) (int מחובר, int סוג, int נדידה, const char * extra_info)

הודע ל- GPS על שינויים במצב הרשת. פרמטרים אלה תואמים לערכים במחלקה android.net.NetworkInfo.

הגדרה בשורה 1172 בקובץ gps.h.


התיעוד למבנה זה נוצר מהקובץ הבא:
  • חומרה / libhardware / include / hardware / gps.h