הפניה למבנה GeofenceData

הפניה למבנה GeofenceData

#include < fused_location.h >

שדות נתונים

GeofenceType סוּג
איחוד {
Geofence מעגל מעגל
} גיאופנס

תיאור מפורט

מייצג את סוג הגיאוגרפיה והנתונים

הגדרה בשורה 706 בקובץ fused_location.h .

תיעוד בשטח

Geofence מעגל מעגל

הגדרה בשורה 709 בקובץ fused_location.h .

איחוד {...} גיאוגרף

הגדרה בשורה 707 בקובץ fused_location.h .


התיעוד למבנה זה נוצר מהקובץ הבא: