קל לארגן דפים בעזרת אוספים אפשר לשמור ולסווג תוכן על סמך ההעדפות שלך.

GpsNavigationMessageCallbacks הפניה למבנה

GpsNavigationMessageCallbacks הפניה למבנה

#include < gps.h >

שדות נתונים

size_t גודל
gps_navigation_message_callback ניווט_הודעה_תשובה
gnss_navigation_message_callback gnss_navigation_message_callback

תיאור מפורט

הגדרה בשורה 2143 בקובץ gps.h.

תיעוד בשטח

gnss_navigation_message_callback gnss_navigation_message_callback

הגדרה בשורה 2147 בקובץ gps.h.

gps_navigation_message_callback navigation_message_callback

הגדרה בשורה 2146 של קובץ gps.h.

size_t size

מוגדר לגודל (GpsNavigationMessageCallbacks)

הגדרה בשורה 2145 בקובץ gps.h.


התיעוד למבנה זה נוצר מהקובץ הבא:
  • חומרה / libhardware / include / hardware / gps.h