Odniesienie do struktury interfejsu GpsNiInterface

Odniesienie do struktury interfejsu GpsNiInterface

#include < gps.h >

Pola danych

rozmiar_t rozmiar
próżnia(* init )( GpsNiCallbacks *callbacki)
próżnia(* odpowiedz )(int notif_id, GpsUserResponseType user_response)

szczegółowy opis

Rozszerzony interfejs do obsługi inicjowanej przez sieć (NI).

Definicja w linii 1106 pliku gps.h .

Dokumentacja terenowa

void(* init)( GpsNiCallbacks *callbacki)

Rejestruje wywołania zwrotne do użycia przez HAL.

Definicja w linii 1112 pliku gps.h .

void(* odpowiedź)(int notif_id, GpsUserResponseType user_response)

Wysyła odpowiedź do HAL.

Definicja w linii 1115 pliku gps.h .

rozmiar_t rozmiar

ustawiony na sizeof(GpsNiInterface)

Definicja w linii 1109 pliku gps.h .


Dokumentacja tej struktury została wygenerowana z następującego pliku:
  • hardware/libhardware/include/hardware/ gps.h