Odniesienie do struktury GpsSvStatus

Odniesienie do struktury GpsSvStatus

#include < gps.h >

Pola danych

rozmiar_t rozmiar
wew liczba_svs
Informacje o GPSSvInfo lista_sv [ GPS_MAX_SVS ]
uint32_t maska_efemeryd
uint32_t almanach_maska
uint32_t używany_in_fix_mask

szczegółowy opis

Starsza struktura reprezentująca status SV. Przestarzałe, zostaną usunięte w następnej wersji Androida. Zamiast tego użyj GnssSvStatus .

Definicja w linii 628 pliku gps.h .

Dokumentacja terenowa

uint32_t almanac_mask

Definicja w linii 634 pliku gps.h .

uint32_t maska_efemeryd

Definicja w linii 633 pliku gps.h .

int liczba_svs

Definicja w linii 631 pliku gps.h .

rozmiar_t rozmiar

ustaw na sizeof(GpsSvStatus)

Definicja w linii 630 pliku gps.h .

Definicja w linii 632 pliku gps.h .

uint32_t używany_in_fix_mask

Definicja w linii 635 pliku gps.h .


Dokumentacja tej struktury została wygenerowana z następującego pliku:
  • hardware/libhardware/include/hardware/ gps.h