Odniesienie do struktury interfejsu GpsXtraInterface

Odniesienie do struktury interfejsu GpsXtraInterface

#include < gps.h >

Pola danych

rozmiar_t rozmiar
int(* init )( GpsXtraCallbacks *callbacki)
int(* inject_xtra_data )(char *data, int długość)

szczegółowy opis

Rozszerzony interfejs do obsługi XTRA.

Definicja w linii 858 pliku gps.h .

Dokumentacja terenowa

int(* init)( GpsXtraCallbacks *callbacki)

Otwiera interfejs XTRA i udostępnia procedury wywołania zwrotnego umożliwiające implementację tego interfejsu.

Definicja w linii 865 pliku gps.h .

int(* inject_xtra_data)(char *dane, int długość)

Wprowadza dane XTRA do GPS.

Definicja w linii 867 pliku gps.h .

rozmiar_t rozmiar

ustawiony na sizeof(GpsXtraInterface)

Definicja w linii 860 pliku gps.h .


Dokumentacja tej struktury została wygenerowana z następującego pliku:
  • hardware/libhardware/include/hardware/ gps.h