הפניה למבנה GpsXtraInterface

הפניה למבנה GpsXtraInterface

#include < gps.h >

שדות נתונים

size_t גודל
int(* init )( GpsXtraCallbacks *callbacks)
int(* inject_xtra_data )(char *data, int length)

תיאור מפורט

ממשק מורחב לתמיכה ב-XTRA.

הגדרה בשורה 858 של הקובץ gps.h.

תיעוד שטח

int(* init)( GpsXtraCallbacks *callbacks)

פותח את ממשק XTRA ומספק את שגרות ההתקשרות ליישום ממשק זה.

הגדרה בשורה 865 של הקובץ gps.h.

int(* inject_xtra_data)(char *data, int length)

מזריק נתוני XTRA ל-GPS.

הגדרה בשורה 867 של הקובץ gps.h.

size_t size

מוגדר ל-sizeof(GpsXtraInterface)

הגדרה בשורה 860 של הקובץ gps.h.


התיעוד עבור מבנה זה נוצר מהקובץ הבא:
  • hardware/libhardware/include/hardware/ gps.h