קל לארגן דפים בעזרת אוספים אפשר לשמור ולסווג תוכן על סמך ההעדפות שלך.

Activity_recognition_callback_procs הפניה למבנים

Activity_recognition_callback_procs הפניה למבנים

#include < activity_recognition.h >

שדות נתונים

בָּטֵל(* activity_callback ) (const struct activity_recognition_callback_procs * procs, const activity_event_t * events, count int)

תיאור מפורט

הגדרה בשורה 145 בקובץ activity_recognition.h .

תיעוד בשטח

חלל (* activity_callback) (const struct activity_recognition_callback_procs procs *, const activity_event_t * אירועים, int ספירה)

הגדרה בשורה 150 של קובץ activity_recognition.h .


התיעוד למבנה זה נוצר מהקובץ הבא: