apps_enable_request_t Odniesienie do struktury

apps_enable_request_t Odniesienie do struktury

#include < context_hub.h >

Pola danych

struct hub_app_name_t Nazwa aplikacji

szczegółowy opis

Definicja w linii 254 pliku context_hub.h .

Dokumentacja terenowa

Definicja w linii 255 pliku context_hub.h .


Dokumentacja dla tej struktury została wygenerowana z następującego pliku: