apps_enable_request_t Informacje o strukturze

apps_enable_request_t Informacje o strukturze

#include < context_hub.h >

Pola danych

struktura hub_app_name_t Nazwa aplikacji

szczegółowy opis

Definicja w linii 254 pliku kontekst_hub.h .

Dokumentacja terenowa

struktura hub_app_name_t nazwa_aplikacji

Definicja w linii 255 pliku kontekst_hub.h .


Dokumentacja tej struktury została wygenerowana z następującego pliku: