קל לארגן דפים בעזרת אוספים אפשר לשמור ולסווג תוכן על סמך ההעדפות שלך.

audio_module מבנה הפניה

audio_module מבנה הפניה

#include < audio.h >

שדות נתונים

struct hw_module_t מְשׁוּתָף

תיאור מפורט

על כל מודול חומרה להיות בעל מבנה נתונים בשם HAL_MODULE_INFO_SYM והשדות של מבנה נתונים זה חייבים להתחיל ב- hw_module_t ואחריהם מידע ספציפי למודול.

הגדרה בשורה 512 בקובץ audio.h .

תיעוד בשטח

struct hw_module_t נפוץ

הגדרה בשורה 513 בקובץ audio.h .


התיעוד למבנה זה נוצר מהקובץ הבא:
  • חומרה / libhardware / include / hardware / audio.h