Odniesienie do struktury audio_policy

Odniesienie do struktury audio_policy

#include < audio_policy.h >

Pola danych

int(* set_device_connection_state )(struct audio_policy *pol, audio_devices_t urządzenie, audio_policy_dev_state_t stan, const char *address_device)
audio_policy_dev_state_t(* get_device_connection_state )(const struktura audio_policy *pol, urządzenie audio_devices_t, const char *adres_urządzenia)
próżnia(* set_phone_state )(struct audio_policy *pol, stan audio_mode_t)
próżnia(* set_ringer_mode )(struct audio_policy *pol, tryb uint32_t, maska ​​uint32_t)
próżnia(* set_force_use )(struct audio_policy *pol, audio_policy_force_use_t użycie, konfiguracja audio_policy_forced_cfg_t)
audio_policy_forced_cfg_t(* get_force_use )(const struktura audio_policy *pol, użycie audio_policy_force_use_t)
próżnia(* set_can_mute_enforced_audible )(struct audio_policy *pol, bool can_mute)
int(* init_check )(stała struktura audio_policy *pol)
audio_io_handle_t(* get_output )(struct audio_policy *pol, audio_stream_type_t strumień, uint32_t samplingRate, audio_format_t format, audio_channel_mask_t channelMask, audio_output_flags_t flags, const audio_offload_info_t *offloadInfo)
int(* start_output )(struct audio_policy *pol, wyjście audio_io_handle_t, strumień audio_stream_type_t, sesja audio_session_t)
int(* stop_output )(struct audio_policy *pol, wyjście audio_io_handle_t, strumień audio_stream_type_t, sesja audio_session_t)
próżnia(* release_output )(struct audio_policy *pol, wyjście audio_io_handle_t)
audio_io_handle_t(* get_input )(struct audio_policy *pol, audio_source_t inputSource, uint32_t samplingRate, audio_format_t format, audio_channel_mask_t channelMask, audio_in_acoustics_t akustyka)
int(* start_input )(struct audio_policy *pol, wejście audio_io_handle_t)
int(* stop_input )(struct audio_policy *pol, wejście audio_io_handle_t)
próżnia(* release_input )(struct audio_policy *pol, wejście audio_io_handle_t)
próżnia(* init_stream_volume )(struct audio_policy *pol, audio_stream_type_t strumień, int indeks_min, int indeks_max)
int(* set_stream_volume_index )(struct audio_policy *pol, audio_stream_type_t strumień, int indeks)
int(* get_stream_volume_index )(const struct audio_policy *pol, audio_stream_type_t strumień, int *index)
int(* set_stream_volume_index_for_device )(struct audio_policy *pol, audio_stream_type_t strumień, int indeks, urządzenie audio_devices_t)
int(* get_stream_volume_index_for_device )(const struktura audio_policy *pol, audio_stream_type_t strumień, int *index, urządzenie audio_devices_t)
uint32_t(* get_strategy_for_stream )(const struktura audio_policy *pol, strumień audio_stream_type_t)
urządzenia_audio_t(* get_devices_for_stream )(const struct audio_policy *pol, audio_stream_type_t strumień)
audio_io_handle_t(* get_output_for_effect )(struct audio_policy *pol, const struct efekt_descriptor_s *desc)
int(* Register_effect )(struct audio_policy *pol, const struct efekt_descriptor_s *desc, wyjście audio_io_handle_t, strategia uint32_t, sesja audio_session_t, int id)
int(* wyrejestruj_efekt )(struct audio_policy *pol, int id)
int(* set_effect_enabled )(struct audio_policy *pol, int id, bool włączone)
bool(* is_stream_active )(const struct audio_policy *pol, audio_stream_type_t strumień, uint32_t in_past_ms)
bool(* is_stream_active_remotely )(const struct audio_policy *pol, audio_stream_type_t strumień, uint32_t in_past_ms)
bool(* is_source_active )(const struct audio_policy *pol, źródło audio_source_t)
int(* zrzut )(const struct audio_policy *pol, int fd)
bool(* is_offload_supported )(const struct audio_policy *pol, const audio_offload_info_t *info)

szczegółowy opis

Definicja w linii 83 pliku audio_policy.h .

Dokumentacja terenowa

int(* dump)(const struct audio_policy *pol, int fd)

Definicja w linii 244 pliku audio_policy.h .

audio_policy_dev_state_t(* get_device_connection_state)(const struktura audio_policy *pol, urządzenie audio_devices_t, const char *adres_urządzenia)

Definicja w linii 95 pliku audio_policy.h .

audio_devices_t(* get_devices_for_stream)(const struktura audio_policy *pol, strumień audio_stream_type_t)

Definicja w linii 214 pliku audio_policy.h .

audio_policy_forced_cfg_t(* get_force_use)(const struktura audio_policy *pol, użycie audio_policy_force_use_t)

Definicja w linii 114 pliku audio_policy.h .

audio_io_handle_t(* get_input)(struct audio_policy *pol, audio_source_t inputSource, uint32_t samplingRate, format audio_format_t, audio_channel_mask_t channelMask, audio_in_acoustics_t akustyka)

Definicja w linii 158 pliku audio_policy.h .

audio_io_handle_t(* get_output)(struct audio_policy *pol, audio_stream_type_t strumień, uint32_t samplingRate, format audio_format_t, audio_channel_mask_t channelMask, audio_output_flags_t flags, const audio_offload_info_t *offloadInfo)

Definicja w linii 131 pliku audio_policy.h .

audio_io_handle_t(* get_output_for_effect)(struct audio_policy *pol, const struct efekt_descriptor_s *desc)

Definicja w linii 218 pliku audio_policy.h .

uint32_t(* get_strategy_for_stream)(const struktura audio_policy *pol, strumień audio_stream_type_t)

Definicja w linii 210 pliku audio_policy.h .

int(* get_stream_volume_index)(const struktura audio_policy *pol, audio_stream_type_t strumień, int *index)

Definicja w linii 191 pliku audio_policy.h .

int(* get_stream_volume_index_for_device)(const struktura audio_policy *pol, audio_stream_type_t strumień, int *index, urządzenie audio_devices_t)

Definicja w linii 204 pliku audio_policy.h .

int(* init_check)(stała struktura audio_policy *pol)

Definicja w linii 123 pliku audio_policy.h .

void(* init_stream_volume)(struct audio_policy *pol, audio_stream_type_t strumień, int indeks_min, int indeks_max)

Definicja w linii 179 pliku audio_policy.h .

bool(* is_offload_supported)(const struct audio_policy *pol, const audio_offload_info_t *info)

Definicja w linii 247 pliku audio_policy.h .

bool(* is_source_active)(const struktura audio_policy *pol, źródło audio_source_t)

Definicja w linii 240 pliku audio_policy.h .

bool(* is_stream_active)(const struktura audio_policy *pol, audio_stream_type_t strumień, uint32_t in_past_ms)

Definicja w linii 232 pliku audio_policy.h .

bool(* is_stream_active_remotely)(const struct audio_policy *pol, audio_stream_type_t strumień, uint32_t in_past_ms)

Definicja w linii 236 pliku audio_policy.h .

int(* Register_effect)(struct audio_policy *pol, const struct efekt_descriptor_s *desc, wyjście audio_io_handle_t, strategia uint32_t, sesja audio_session_t, int id)

Definicja w linii 221 pliku audio_policy.h .

void(* release_input)(struct audio_policy *pol, wejście audio_io_handle_t)

Definicja w linii 171 pliku audio_policy.h .

void(* release_output)(struct audio_policy *pol, wyjście audio_io_handle_t)

Definicja w linii 154 pliku audio_policy.h .

void(* set_can_mute_enforced_audible)(struct audio_policy *pol, bool can_mute)

Definicja w linii 119 pliku audio_policy.h .

int(* set_device_connection_state)(struct audio_policy *pol, urządzenie audio_devices_t, stan audio_policy_dev_state_t, const char *adres_urządzenia)

Definicja w linii 89 pliku audio_policy.h .

int(* set_effect_enabled)(struct audio_policy *pol, int id, bool włączone)

Definicja w linii 230 pliku audio_policy.h .

void(* set_force_use)(struct audio_policy *pol, audio_policy_force_use_t użycie, konfiguracja audio_policy_forced_cfg_t)

Definicja w linii 109 pliku audio_policy.h .

void(* set_phone_state)(struct audio_policy *pol, stan audio_mode_t)

Definicja w linii 102 pliku audio_policy.h .

void(* set_ringer_mode)(struct audio_policy *pol, tryb uint32_t, maska ​​uint32_t)

Definicja w linii 105 pliku audio_policy.h .

int(* set_stream_volume_index)(struct audio_policy *pol, audio_stream_type_t strumień, int indeks)

Definicja w linii 186 pliku audio_policy.h .

int(* set_stream_volume_index_for_device)(struct audio_policy *pol, audio_stream_type_t strumień, int indeks, urządzenie audio_devices_t)

Definicja w linii 198 pliku audio_policy.h .

int(* start_input)(struct audio_policy *pol, wejście audio_io_handle_t)

Definicja w linii 165 pliku audio_policy.h .

int(* start_output)(struct audio_policy *pol, wyjście audio_io_handle_t, strumień audio_stream_type_t, sesja audio_session_t)

Definicja w linii 141 pliku audio_policy.h .

int(* stop_input)(struct audio_policy *pol, wejście audio_io_handle_t)

Definicja w linii 168 pliku audio_policy.h .

int(* stop_output)(struct audio_policy *pol, wyjście audio_io_handle_t, strumień audio_stream_type_t, sesja audio_session_t)

Definicja w linii 148 pliku audio_policy.h .

int(* unregister_effect)(struct audio_policy *pol, int id)

Definicja w linii 228 pliku audio_policy.h .


Dokumentacja tej struktury została wygenerowana z następującego pliku: