Odniesienie do struktury audio_policy_device

Odniesienie do struktury audio_policy_device

#include < audio_policy.h >

Pola danych

struktura hw_device_t wspólny
int(* create_audio_policy )(const struct audio_policy_device *device, struct audio_policy_service_ops *aps_ops, void *service, struct audio_policy **ap)
int(* zniszcz_audio_policy )(const struct audio_policy_device *device, struct audio_policy *ap)

szczegółowy opis

Definicja w linii 422 pliku audio_policy.h .

Dokumentacja terenowa

struktura hw_device_t wspólna

Typowe metody urządzenia polityki audio. Musi to być pierwszy element audio_policy_device , ponieważ użytkownicy tej struktury będą rzutować wskaźnik hw_device_t na wskaźnik audio_policy_device w kontekstach, w których wiadomo, że hw_device_t odwołuje się do audio_policy_device .

Definicja w linii 429 pliku audio_policy.h .

int(* create_audio_policy)(const struct audio_policy_device *device, struct audio_policy_service_ops *aps_ops, void *service, struct audio_policy **ap)

Definicja w linii 431 pliku audio_policy.h .

int(*zniszcz_audio_policy)(const struct audio_policy_device *device, struct audio_policy *ap)

Definicja w linii 436 pliku audio_policy.h .


Dokumentacja tej struktury została wygenerowana z następującego pliku: