קל לארגן דפים בעזרת אוספים אפשר לשמור ולסווג תוכן על סמך ההעדפות שלך.

audio_policy_module מבנה הפניה

audio_policy_module הפניה למבנים

#include < audio_policy.h >

שדות נתונים

struct hw_module_t מְשׁוּתָף

תיאור מפורט

על כל מודול חומרה להיות בעל מבנה נתונים בשם HAL_MODULE_INFO_SYM והשדות של מבנה נתונים זה חייבים להתחיל ב- hw_module_t ואחריהם מידע ספציפי למודול.

הגדרה בשורה 418 בקובץ audio_policy.h .

תיעוד בשטח

struct hw_module_t נפוץ

הגדרה בשורה 419 בקובץ audio_policy.h .


התיעוד למבנה זה נוצר מהקובץ הבא: