bluetooth_device_t Odniesienie do struktury

bluetooth_device_t Odniesienie do struktury

#include < bluetooth.h >

Pola danych

struktura hw_device_t wspólny
const bt_interface_t *(* get_bluetooth_interface )()

szczegółowy opis

DO ZROBIENIA: Należy dodać interfejsy API do wykrywania usług, autoryzacji usług i zarządzania połączeniami. Należy także dodać interfejsy API do konfigurowania właściwości zdalnych połączonych urządzeń, takich jak nazwa, UUID itp.

Definicja w linii 599 pliku bluetooth.h .

Dokumentacja terenowa

struktura hw_device_t wspólna

Definicja w linii 600 pliku bluetooth.h .

const bt_interface_t *(* get_bluetooth_interface)()

Definicja w linii 601 pliku bluetooth.h .


Dokumentacja tej struktury została wygenerowana z następującego pliku: