btgatt_client_callbacks_t مرجع الهيكل

btgatt_client_callbacks_t مرجع الهيكل

#include < bt_gatt_client.h >

حقول البيانات

register_client_callback register_client_cb
scan_result_callback scan_result_cb
connect_callback open_cb
قطع الاتصال close_cb
search_complete_callback search_complete_cb
register_for_notification_callback register_for_notification_cb
notify_callback notify_cb
read_characteristic_callback. إعادة الاتصال بالقراءة قراءة_شخصية_ cb
write_characteristic_callback. إعادة الاتصال write_characteristic_cb
read_descriptor_callback read_descriptor_cb
write_descriptor_callback. إعادة الاتصال write_descriptor_cb
execute_write_callback execute_write_cb
read_remote_rssi_callback read_remote_rssi_cb
استمع_الرد listen_cb
config_mtu_callback تكوين_mtu_cb
scan_filter_cfg_callback scan_filter_cfg_cb
scan_filter_param_callback scan_filter_param_cb
scan_filter_status_callback scan_filter_status_cb
multi_adv_enable_callback. إعادة الاتصال mult_adv_enable_cb
multi_adv_update_callback. إعادة الاتصال multi_adv_update_cb
multi_adv_data_callback mult_adv_data_cb
multi_adv_disable_callback. إعادة الاتصال multi_adv_disable_cb
الازدحام_الرد الازدحام_cb
دفعة scan_cfg_storage_callback دفعة scan_cfg_storage_cb
دفعة المسح دفعة
دفعة مسح_تقارير_إعادة استدعاء دفعة مسح_تقارير_ cb
دفعة مسح_طريقة_مراجعة دفعة المسح_ the_threshold_cb
track_adv_event_callback track_adv_event_cb
scan_parameter_setup_completed_callback scan_parameter_setup_completed_cb
get_gatt_db_callback get_gatt_db_cb
services_removed_callback services_removed_cb
services_added_callback. إعادة الاتصال services_added_cb

وصف مفصل

التعريف في السطر 237 للملف bt_gatt_client.h .

التوثيق الميداني

دفعة مسح_ cfg_storage_callback ، استدعاء دفعة

التعريف في السطر 261 للملف bt_gatt_client.h .

دفعة المسح

التعريف في السطر 262 للملف bt_gatt_client.h .

التعريف في السطر 263 للملف bt_gatt_client.h .

التعريف في السطر 264 من الملف bt_gatt_client.h .

التعريف في السطر 241 للملف bt_gatt_client.h .

config_mtu_callback إعادة تكوين_mtu_cb

التعريف في السطر 252 للملف bt_gatt_client.h .

congestion_callback congestion_cb

التعريف في السطر 260 من الملف bt_gatt_client.h .

execute_write_callback execute_write_cb

التعريف في السطر 249 للملف bt_gatt_client.h .

get_gatt_db_callback get_gatt_db_cb

التعريف في السطر 267 للملف bt_gatt_client.h .

listen_callback listen_cb

التعريف في السطر 251 للملف bt_gatt_client.h .

multi_adv_data_callback multi_adv_data_cb

التعريف في السطر 258 للملف bt_gatt_client.h .

multi_adv_disable_callback multi_adv_disable_cb

التعريف في السطر 259 للملف bt_gatt_client.h .

multi_adv_enable_callback multi_adv_enable_cb

تعريف في السطر 256 من الملف bt_gatt_client.h .

multi_adv_update_callback multi_adv_update_cb

التعريف في السطر 257 للملف bt_gatt_client.h .

notify_callback notify_cb

التعريف في السطر 244 للملف bt_gatt_client.h .

التعريف في السطر 240 من الملف bt_gatt_client.h .

read_characteristic_callback read_characteristic_cb. اقرأ

التعريف في السطر 245 من الملف bt_gatt_client.h .

read_descriptor_callback read_descriptor_cb

التعريف في السطر 247 للملف bt_gatt_client.h .

read_remote_rssi_callback read_remote_rssi_cb

التعريف في السطر 250 من الملف bt_gatt_client.h .

register_client_callback- استدعاء register_client_cb

التعريف في السطر 238 للملف bt_gatt_client.h .

التعريف في السطر 243 للملف bt_gatt_client.h .

scan_filter_cfg_callback Scan_filter_cfg_cb

التعريف في السطر 253 للملف bt_gatt_client.h .

scan_filter_param_callback scan_filter_param_callback

التعريف في السطر 254 للملف bt_gatt_client.h .

scan_filter_status_callback scan_filter_status_callback

التعريف في السطر 255 من الملف bt_gatt_client.h .

scan_parameter_setup_completed_callback scan_parameter_setup_completed_cb

التعريف في السطر 266 من الملف bt_gatt_client.h .

scan_result_callback scan_result_cb

التعريف في السطر 239 للملف bt_gatt_client.h .

search_complete_callback search_complete_cb

التعريف في السطر 242 للملف bt_gatt_client.h .

services_added_callback services_added_cb

التعريف في السطر 269 للملف bt_gatt_client.h .

services_removed_callback services_removed_cb

التعريف في السطر 268 من الملف bt_gatt_client.h .

track_adv_event_callback track_adv_event_cb

التعريف في السطر 265 من الملف bt_gatt_client.h .

write_characteristic_callback write_characteristic_cb

التعريف في السطر 246 من الملف bt_gatt_client.h .

write_descriptor_callback write_descriptor_cb

التعريف في السطر 248 للملف bt_gatt_client.h .


تم إنشاء وثائق هذه البنية من الملف التالي: