btgatt_interface_t Odniesienie do struktury

btgatt_interface_t Odniesienie do struktury

#include < bt_gatt.h >

Pola danych

rozmiar_t rozmiar
bt_status_t (* init )(const btgatt_callbacks_t *callbacks)
próżnia(* sprzątanie ) (puste)
const btgatt_client_interface_t * klient
const btgatt_server_interface_t * serwer

szczegółowy opis

Reprezentuje standardowy interfejs Bluetooth GATT.

Definicja w linii 40 pliku bt_gatt.h .

Dokumentacja terenowa

void(* sprzątanie)(void)

Zamyka interfejs

Definicja w linii 50 pliku bt_gatt.h .

Wskaźnik do metod interfejsu klienta GATT.

Definicja w linii 53 pliku bt_gatt.h .

bt_status_t (* init)(const btgatt_callbacks_t *callbacks)

Inicjuje interfejs i udostępnia procedury wywołania zwrotnego

Definicja w linii 47 pliku bt_gatt.h .

Wskaźnik do metod interfejsu serwera GATT.

Definicja w linii 56 pliku bt_gatt.h .

rozmiar_t rozmiar

Ustaw na sizeof(btgatt_interface_t)

Definicja w linii 42 pliku bt_gatt.h .


Dokumentacja tej struktury została wygenerowana z następującego pliku:
  • hardware/libhardware/include/hardware/ bt_gatt.h