btgatt_server_interface_t Informacje o strukturze

btgatt_server_interface_t Informacje o strukturze

#include < bt_gatt_server.h >

Pola danych

bt_status_t (* serwer_rejestracji )( bt_uuid_t *uuid)
bt_status_t (* wyrejestruj_serwer )(int serwer_if)
bt_status_t (* połącz )(int serwer_if, const bt_bdaddr_t *bd_addr, bool is_direct, int transport)
bt_status_t (* rozłącz )(int serwer_if, const bt_bdaddr_t *bd_addr, int conn_id)
bt_status_t (* add_service )(int serwer_if, btgatt_srvc_id_t *srvc_id, int liczba_uchwytów)
bt_status_t (* add_included_service )(int serwer_if, int uchwyt_usługi, int dołączony_uchwyt)
bt_status_t (* add_characteristic )(int serwer_if, int uchwyt_usługi, bt_uuid_t *uuid, int właściwości, int uprawnienia)
bt_status_t (* add_descriptor )(int serwer_if, int uchwyt_usługi, bt_uuid_t *uuid, int uprawnienia)
bt_status_t (* start_service )(int serwer_if, int uchwyt_usługi, int transport)
bt_status_t (* stop_service )(int serwer_if, int uchwyt_usługi)
bt_status_t (* usuń_usługę )(int serwer_if, int uchwyt_usługi)
bt_status_t (* send_indication )(int serwer_if, int uchwyt_atrybutu, int conn_id, int potwierdzenie, wektor< uint8_t > wartość)
bt_status_t (* send_response )(int conn_id, int trans_id, int status, btgatt_response_t *response)

szczegółowy opis

Reprezentuje standardowy interfejs serwera BT-GATT.

Definicja w linii 146 pliku bt_gatt_server.h .

Dokumentacja terenowa

bt_status_t (* add_characteristic)(int serwer_if, int uchwyt_usługi, bt_uuid_t *uuid, int właściwości, int uprawnienia)

Dodaj cechę do usługi

Definicja w linii 168 pliku bt_gatt_server.h .

bt_status_t (* add_descriptor)(int serwer_if, int uchwyt_usługi, bt_uuid_t *uuid, int uprawnienia)

Dodaj deskryptor do danej usługi

Definicja w linii 173 pliku bt_gatt_server.h .

bt_status_t (* add_included_service)(int serwer_if, int uchwyt_usługi, int dołączony_uchwyt)

Przypisz dołączoną usługę do jej usługi nadrzędnej

Definicja w linii 165 pliku bt_gatt_server.h .

bt_status_t (* add_service)(int serwer_if, btgatt_srvc_id_t *srvc_id, int num_handles)

Utwórz nową usługę

Definicja w linii 162 pliku bt_gatt_server.h .

bt_status_t (* connect)(int serwer_if, const bt_bdaddr_t *bd_addr, bool is_direct, int transport)

Utwórz połączenie ze zdalnym urządzeniem peryferyjnym

Definicja w linii 154 pliku bt_gatt_server.h .

bt_status_t (* usuń_usługę)(int serwer_if, int uchwyt_usługi)

Usuń usługę lokalną

Definicja w linii 184 pliku bt_gatt_server.h .

bt_status_t (* rozłączenie)(int serwer_if, const bt_bdaddr_t *bd_addr, int conn_id)

Rozłącz nawiązane połączenie lub anuluj oczekujące

Definicja w linii 158 pliku bt_gatt_server.h .

bt_status_t (* serwer_rejestru)( bt_uuid_t *uuid)

Rejestruje aplikację serwera GATT na stosie

Definicja w linii 148 pliku bt_gatt_server.h .

bt_status_t (* send_indication)(int serwer_if, int uchwyt_atrybutu, int conn_id, int potwierdzenie, wektor< uint8_t > wartość)

Wyślij wskazanie wartości do urządzenia zdalnego

Definicja w linii 187 pliku bt_gatt_server.h .

bt_status_t (* send_response)(int conn_id, int trans_id, int status, btgatt_response_t *response)

Wyślij odpowiedź na operację odczytu/zapisu

Definicja w linii 192 pliku bt_gatt_server.h .

bt_status_t (* start_service)(int serwer_if, int uchwyt_usługi, int transport)

Uruchamia usługę lokalną

Definicja w linii 177 pliku bt_gatt_server.h .

bt_status_t (* stop_service)(int serwer_if, int uchwyt_usługi)

Zatrzymuje usługę lokalną

Definicja w linii 181 pliku bt_gatt_server.h .

bt_status_t (* wyrejestruj_serwer)(int serwer_if)

Wyrejestruj aplikację serwera ze stosu

Definicja w linii 151 pliku bt_gatt_server.h .


Dokumentacja tej struktury została wygenerowana z następującego pliku: