קל לארגן דפים בעזרת אוספים אפשר לשמור ולסווג תוכן על סמך ההעדפות שלך.

btgatt_notify_params_t הפניה למבנים

btgatt_notify_params_t הפניה למבנים

#include < bt_gatt_client.h >

שדות נתונים

uint8_t ערך [ BTGATT_MAX_ATTR_LEN ]
bt_bdaddr_t bda
uint16_t ידית
uint16_t len
uint8_t הוא_יידע

תיאור מפורט

פרמטרים להתראות על שינוי תכונות

הגדרה בשורה 62 בקובץ bt_gatt_client.h .

תיעוד בשטח

bt_bdaddr_t bda

הגדרה בשורה 65 בקובץ bt_gatt_client.h .

ידית uint16_t

הגדרה בשורה 66 של הקובץ bt_gatt_client.h .

uint8_t is_notify

הגדרה בשורה 68 בקובץ bt_gatt_client.h .

uint16_t len

הגדרה בשורה 67 בקובץ bt_gatt_client.h .

הגדרה בשורה 64 של הקובץ bt_gatt_client.h .


התיעוד למבנה זה נוצר מהקובץ הבא: