btgatt_read_params_t Odniesienie do struktury

btgatt_read_params_t Odniesienie do struktury

#include < bt_gatt_client.h >

Pola danych

uint16_t uchwyt
btgatt_unformatted_value_t wartość
uint16_t typ wartości
uint8_t status

szczegółowy opis

Parametry operacji odczytu GATT

Definicja w linii 44 pliku bt_gatt_client.h .

Dokumentacja terenowa

uchwyt uint16_t

Definicja w linii 46 pliku bt_gatt_client.h .

stan uint8_t

Definicja w linii 49 pliku bt_gatt_client.h .

Definicja w linii 47 pliku bt_gatt_client.h .

uint16_t typ_wartości

Definicja w linii 48 pliku bt_gatt_client.h .


Dokumentacja tej struktury została wygenerowana z następującego pliku: