btgatt_test_params_t مرجع الهيكل

btgatt_test_params_t مرجع الهيكل

#include < bt_gatt_client.h >

حقول البيانات

bt_bdaddr_t * bda1
bt_uuid_t * uuid1
uint16_t u1
uint16_t u2
uint16_t u3
uint16_t u4
uint16_t u5

وصف تفصيلي

التعريف في السطر 88 من الملف bt_gatt_client.h .

التوثيق الميداني

bt_bdaddr_t* bda1

التعريف في السطر 90 من الملف bt_gatt_client.h .

uint16_t u1

التعريف في السطر 92 من الملف bt_gatt_client.h .

uint16_t u2

التعريف في السطر 93 من الملف bt_gatt_client.h .

uint16_t u3

التعريف في السطر 94 من الملف bt_gatt_client.h .

uint16_t u4

التعريف في السطر 95 من الملف bt_gatt_client.h .

uint16_t u5

التعريف في السطر 96 من الملف bt_gatt_client.h .

bt_uuid_t * uuid1

التعريف في السطر 91 من الملف bt_gatt_client.h .


تم إنشاء وثائق هذه البنية من الملف التالي: