קל לארגן דפים בעזרת אוספים אפשר לשמור ולסווג תוכן על סמך ההעדפות שלך.

הפניה למבנה btgatt_unformatted_value_t

הפניה למבנה btgatt_unformatted_value_t

#include < bt_gatt_client.h >

שדות נתונים

uint8_t ערך [ BTGATT_MAX_ATTR_LEN ]
uint16_t len

תיאור מפורט

סוג מאגר לקריאה / כתיבה לא מעוצבת

הגדרה בשורה 37 בקובץ bt_gatt_client.h .

תיעוד בשטח

uint16_t len

הגדרה בשורה 40 של הקובץ bt_gatt_client.h .

הגדרה בשורה 39 בקובץ bt_gatt_client.h .


התיעוד למבנה זה נוצר מהקובץ הבא: