bthf_interface_t Yapı Referansı

bthf_interface_t Yapı Referansı

#include < bt_hf.h >

Veri alanları

size_t boyut
bt_status_t (* init )( bthf_callbacks_t *geri aramalar, int max_hf_clients)
bt_status_t (* bağlan )(bt_bdaddr_t *bd_addr)
bt_status_t (* bağlantıyı kes )(bt_bdaddr_t *bd_addr)
bt_status_t (* connect_audio )(bt_bdaddr_t *bd_addr)
bt_status_t (* bağlantı kesme_audio )(bt_bdaddr_t *bd_addr)
bt_status_t (* start_voice_recognition )(bt_bdaddr_t *bd_addr)
bt_status_t (* stop_voice_recognition )(bt_bdaddr_t *bd_addr)
bt_status_t (* volume_control )( bthf_volume_type_t türü, int birim, bt_bdaddr_t *bd_addr)
bt_status_t (* device_status_notification )( bthf_network_state_t ntk_state, bthf_service_type_t svc_type, int sinyal, int batt_chg)
bt_status_t (* cops_response )(const char *cops, bt_bdaddr_t *bd_addr)
bt_status_t (* cind_response )(int svc, int num_active, int num_held, bthf_call_state_t call_setup_state, int sinyal, int roam, int batt_chg, bt_bdaddr_t *bd_addr)
bt_status_t (* formatted_at_response )(const char *rsp, bt_bdaddr_t *bd_addr)
bt_status_t (* at_response )( bthf_at_response_t yanıt_kodu , int hata_kodu, bt_bdaddr_t *bd_addr)
bt_status_t (* clcc_response )(int dizin, bthf_call_direction_t dizin, bthf_call_state_t durum, bthf_call_mode_t modu, bthf_call_mpty_type_t mpty, const char *sayı, bthf_call_addrtype_t türü, bt_bdad_dradd_t)
bt_status_t (* phone_state_change )(int num_active, int num_held, bthf_call_state_t call_setup_state, const karakter *sayı, bthf_call_addrtype_t türü)
geçersiz(* temizleme )(boş)
bt_status_t (* configure_wbs )(bt_bdaddr_t *bd_addr, bthf_wbs_config_t yapılandırma)

Detaylı Açıklama

Standart BT-HF arabirimini temsil eder.

bt_hf.h dosyasının 223. satırındaki tanım.

Saha Dokümantasyonu

bt_status_t (* at_response)( bthf_at_response_t yanıt_kodu , int hata_kodu, bt_bdaddr_t *bd_addr)

tamam/hata yanıtı HATA (0) TAMAM (1)

bt_hf.h dosyasının 271. satırındaki tanım.

bt_status_t (* cind_response)(int svc, int num_active, int num_held, bthf_call_state_t call_setup_state, int sinyal, int roam, int batt_chg, bt_bdaddr_t *bd_addr)

CIND komutuna yanıt

bt_hf.h dosyasının 261. satırındaki tanım.

bt_status_t (* clcc_response)(int dizin, bthf_call_direction_t dizin, bthf_call_state_t durum, bthf_call_mode_t modu, bthf_call_mpty_type_t mpty, const char *sayı, bthf_call,addr_rdab_t tür)

CLCC komutu için yanıt Her çağrı dizini için yinelemeli olarak çağrılabilir 0 çağrı dizini NULL sonlandırma olarak kabul edilir (Yanıtı tamamlar)

bt_hf.h dosyasının 277. satırındaki tanım.

void(* temizleme)(void)

Arayüzü kapatır.

bt_hf.h dosyasının 293. satırındaki tanım.

bt_status_t (*config_wbs)(bt_bdaddr_t *bd_addr, bthf_wbs_config_t yapılandırma)

SCO codec bileşeni için yapılandırma

bt_hf.h dosyasının 296. satırındaki tanım.

bt_status_t (* bağlan)(bt_bdaddr_t *bd_addr)

kulaklığa bağlan

bt_hf.h dosyasının 233. satırındaki tanım.

bt_status_t (* connect_audio)(bt_bdaddr_t *bd_addr)

ses bağlantısı oluştur

bt_hf.h dosyasının 239. satırındaki tanım.

bt_status_t (* cops_response)(const char *polisler, bt_bdaddr_t *bd_addr)

COPS komutuna yanıt

bt_hf.h dosyasının 258. satırındaki tanım.

bt_status_t (* device_status_notification)( bthf_network_state_t ntk_state, bthf_service_type_t svc_type, int sinyali, int batt_chg)

Birleşik cihaz durumu değişikliği bildirimi

bt_hf.h dosyasının 254 satırındaki tanım.

bt_status_t (* bağlantıyı kes)(bt_bdaddr_t *bd_addr)

kulaklıktan bağlantıyı kes

bt_hf.h dosyasının 236. satırındaki tanım.

bt_status_t (* bağlantının kesilmesi_audio)(bt_bdaddr_t *bd_addr)

ses bağlantısını kapat

bt_hf.h dosyasının 242 satırındaki tanım.

bt_status_t (* formatted_at_response)(const char *rsp, bt_bdaddr_t *bd_addr)

Önceden biçimlendirilmiş AT yanıtı, tipik olarak bilinmeyen AT cmd'ye yanıt olarak

bt_hf.h dosyasının 265. satırındaki tanım.

bt_status_t (* init)( bthf_callbacks_t *geri aramalar, int max_hf_clients)

BtHf geri aramalarını kaydedin

bt_hf.h dosyasının 230. satırındaki tanım.

bt_status_t (* phone_state_change)(int num_active, int num_held, bthf_call_state_t call_setup_state, const char *sayı, bthf_call_addrtype_t türü)

bir çağrı durumu değişikliğini bildir Her güncelleme

  1. Aktif/bekletilen/çalışan aramaların sayısı
  2. call_state: Bu, bu mesajı tetikleyen durum değişikliğini belirtir Bu, BtHfCallState'den değerlerden birini alacaktır
  3. numara ve tür: yalnızca gelen ve bekleyen arama için geçerlidir

bt_hf.h dosyasının 289. satırındaki tanım.

size_t beden

sizeof(BtHfInterface) olarak ayarlayın

bt_hf.h dosyasının 226. satırındaki tanım.

bt_status_t (* start_voice_recognition)(bt_bdaddr_t *bd_addr)

ses tanımayı başlat

bt_hf.h dosyasının 245. satırındaki tanım.

bt_status_t (* stop_voice_recognition)(bt_bdaddr_t *bd_addr)

ses tanımayı durdur

bt_hf.h dosyasının 248. satırındaki tanım.

bt_status_t (* volume_control)( bthf_volume_type_t türü, int birim, bt_bdaddr_t *bd_addr)

ses kontrol

bt_hf.h dosyasının 251 satırındaki tanım.


Bu yapı için belgeler aşağıdaki dosyadan oluşturulmuştur:
  • donanım/libdonanım/içerme/donanım/ bt_hf.h