קל לארגן דפים בעזרת אוספים אפשר לשמור ולסווג תוכן על סמך ההעדפות שלך.

btsdp_callbacks_t מבנה הפניה

btsdp_callbacks_t הפניה למבנה

#include < bt_sdp.h >

שדות נתונים

size_t גודל
btsdp_search_callback sdp_search_cb

תיאור מפורט

הגדרה בשורה 114 בקובץ bt_sdp.h .

תיעוד בשטח

btsdp_search_callback sdp_search_cb

הגדרה בשורה 117 בקובץ bt_sdp.h .

size_t size

הגדר לגודל of (btsdp_callbacks_t)

הגדרה בשורה 116 בקובץ bt_sdp.h .


התיעוד למבנה זה נוצר מהקובץ הבא:
  • חומרה / libhardware / include / hardware / bt_sdp.h