קל לארגן דפים בעזרת אוספים אפשר לשמור ולסווג תוכן על סמך ההעדפות שלך.

buffer_provider_s הפניה למבנה

buffer_provider_s הפניה למבנה

#include < audio_effect.h >

שדות נתונים

buffer_function_t getBuffer
buffer_function_t releaseBuffer
בטל * עוגייה

תיאור מפורט

הגדרה בשורה 803 בקובץ audio_effect.h .

תיעוד בשטח

בטל * עוגיה

הגדרה בשורה 806 בקובץ audio_effect.h .

הגדרה בשורה 804 בקובץ audio_effect.h .

buffer_function_t releaseBuffer

הגדרה בשורה 805 בקובץ audio_effect.h .


התיעוד למבנה זה נוצר מהקובץ הבא: