חיבור_סנסור_ט הפניה למבנה

חיבור_סנסור_ט הפניה למבנה

#include < context_hub.h >

שדות נתונים

uint32_t sensor_id
איחוד {
struct
sensor_sensor_description_t sensor_sensor
};

תיאור מפורט

הגדרה בשורה 202 בקובץ context_hub.h .

תיעוד בשטח

איחוד {...}
struct physical_sensor_description_t physical_sensor

הגדרה בשורה 207 בקובץ context_hub.h .

uint32_t sensor_id

הגדרה בשורה 203 בקובץ context_hub.h .


התיעוד למבנה זה נוצר מהקובץ הבא: