קל לארגן דפים בעזרת אוספים אפשר לשמור ולסווג תוכן על סמך ההעדפות שלך.

fingerprint_finger_id הפניה למבנה

fingerprint_finger_id הפניה למבנה

#include < fingerprint.h >

שדות נתונים

uint32_tgid
uint32_tfid

תיאור מפורט

הגדרה בשורה 74 בטביעת האצבע של הקובץ.

תיעוד בשטח

uint32_t fid

הגדרה בשורה 76 בטביעת האצבע של הקובץ.

uint32_t gid

הגדרה בשורה 75 בטביעת האצבע של הקובץ.


התיעוד למבנה זה נוצר מהקובץ הבא: