קל לארגן דפים בעזרת אוספים אפשר לשמור ולסווג תוכן על סמך ההעדפות שלך.

טביעת אצבע_מודולה מבנה הפניה

טביעת אצבע_מודולה מבנה הפניה

#include < fingerprint.h >

שדות נתונים

struct hw_module_t מְשׁוּתָף

תיאור מפורט

הגדרה בשורה 257 בטביעת האצבע של הקובץ.

תיעוד בשטח

struct hw_module_t נפוץ

שיטות נפוצות של מודול טביעות האצבע. זה חייב להיות החבר הראשון של fingerprint_module כמשתמשים של מבנה זה יטיל hw_module_t כדי fingerprint_module מצביע בהקשרים שבהם הוא ידוע hw_module_t מפנה fingerprint_module .

הגדרה בשורה 264 בטביעת האצבע של הקובץ.


התיעוד למבנה זה נוצר מהקובץ הבא: