קל לארגן דפים בעזרת אוספים אפשר לשמור ולסווג תוכן על סמך ההעדפות שלך.

hdmi_cec_module מבנה הפניה

hdmi_cec_module מבנה הפניה

#include < hdmi_cec.h >

שדות נתונים

struct hw_module_t מְשׁוּתָף

תיאור מפורט

הגדרה בשורה 287 בקובץ hdmi_cec.h .

תיעוד בשטח

struct hw_module_t נפוץ

שיטות נפוצות של מודול HDMI CEC. זה חייב להיות החבר הראשון ב- hdmi_cec_module מכיוון שמשתמשים במבנה זה יטילו hw_module_t למצביע hdmi_cec_module בהקשרים שבהם ידוע שה- hw_module_t מתייחס ל- hdmi_cec_module .

הגדרה בשורה 293 בקובץ hdmi_cec.h .


התיעוד למבנה זה נוצר מהקובץ הבא:
  • חומרה / libhardware / include / hardware / hdmi_cec.h