hub_message_t Odniesienie do struktury

hub_message_t Odniesienie do struktury

#include < context_hub.h >

Pola danych

struktura hub_app_name_t Nazwa aplikacji
uint32_t typ wiadomości
uint32_t wiadomość_len
stała nieważna * wiadomość

szczegółowy opis

Definicja w linii 211 pliku kontekst_hub.h .

Dokumentacja terenowa

struktura hub_app_name_t nazwa_aplikacji

Definicja w linii 212 pliku kontekst_hub.h .

komunikat const void*

Definicja w linii 215 pliku kontekst_hub.h .

uint32_t wiadomość_len

Definicja w linii 214 pliku kontekst_hub.h .

uint32_t typ_wiadomości

Definicja w linii 213 pliku kontekst_hub.h .


Dokumentacja tej struktury została wygenerowana z następującego pliku: